Zavedení systému řízení kvality ISO/TS 16949:2009
Systém řízení kvality podle ISO/TS 16949 je rozšířením systému ISO 9001 o nástroje kvality a specifické požadavky zákazníka, které jsou nezbytnou součástí plnění požadavků pro zákazníky v automobilovém průmyslu.
Při zavádění systému řízení kvality postupujeme tak, že specifikujeme procesy firmy a existující výrobní dokumentaci začleníme do těchto procesů, aby nedocházelo ke zbytečnému nárůstu dokumentace.

Vycházíme ze stávajících činností firmy


Co vám systém řízení kvality podle ISO/TS 16949:2009 přinese?

  • možnost účastnit se výběrových řízení zakázek v oblasti automobilového průmyslu
  • poskytování služeb i nejnáročnějším zákazníkům a možnost získání nových zákazníků v oblasti automobilového průmyslu
  • optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspora surovin, energie a dalších zdrojů
  • efektivně nastavenými procesy navyšovat tržby, zisk
  • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a specifických požadavků zákazníka