Audit výrobku - interní auditor výrobku

Zákazníci v celém dodavatelském řetězci automobilového průmyslu požadují prokazování hodnocení kvality výrobku.

Komu je kurz určen?

Budoucím interním auditorům výrobku a všem, kteří chtějí zvládnout metody a postupy provádění auditu výrobku odpovídající příručce VDA 6.5 tak, aby absolventi byli schopni provádět audit výrobku.

Co Vám kurz přinese?

Obsah kurzu vychází z příručky VDA 6.5. Osvojíte si dovednosti jak audit výrobku provádět a jak vyhodnocovat výsledky auditu.

Obsah kurzu

  • Základní pojmy, vývoj zabezpečování kvality, systém managementu kvality v automobilovém průmyslu, management procesů
  • Principy auditu výrobku - úvod do problematiky, definice, pojmy, audit výrobku, průběh auditu, vyhodnocování auditu/hodnocení kvalitativní způsobilosti, nápravná/preventivní opatření a ověřování účinnosti
  • Příručka VDA 6.5
  • Praktické provedení auditu

Doba trvání kurzu:

Jednodenní kurz v rozsahu 8 hodin.

Metody výuky:

Přednášky, týmová práce a praktické provedení auditu aplikované konkrétně na procesy vaší firmy.

Forma ukončení:

Po absolvování obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

Místo konání kurzu:

Pro lepší pochopení aplikujeme metodiku VDA 6.5 přímo ve vaší firmě.

Bližší informace o kurzu na tel.

Ing.František Daněk, tel. +420 777263080

Cena kurzu:

je stanovena individuálně po dohodě, na základě potřeb firmy a není závislá na počtu posluchačů