Metoda 8D - řešení problému pro automotive

Komu je kurz určen?

Kurz je určen všem pracovníkům z procesů: prodeje, vývoje produktu nebo procesu, nákupu, výroby, kvality a pracovníkům, kteří by se měli v dohledné době stát členy řešitelského týmu pro řešení zákaznických reklamací metodou 8D.

Co Vám kurz přinese?

Pracovníci firmy se podrobně seznámí jak řešit problém metodou 8D a souvisejícími analytickými metodami, jak provést vyhodnocení existujících dat a určit jak dále postupovat v řešení problému. Po absolvování kurzu účastníci dokáží působit jako aktivní členové týmu při využívání metody 8D

Obsah kurzu

  • Seznámení s ISO/TS 16949:2009 pro oblast odpovědnost managementu, NO a PO
  • Metoda 8D - postup
  • Podpůrné analytické metody využívané pro metodu 8D
  • Případová studie
  • Vytvoření řešitelského týmu, konkrétní řešení
  • Záznam z provedeného řešení metodou 8D

Doba trvání kurzu:

Dvoudenní kurz v rozsahu 16 vyučovacích hodin

Metody výuky:

Přednášky, workshop, monitorování a praktické provedení metody 8D.

Forma ukončení:

Po předložení záznamu z provedené metody 8D vydání osvědčení o absolvování kurzu.

Místo konání kurzu:

Pro lepší pochopení aplikujeme metodu 8D přímo ve vaší firmě.

Bližší informace o kurzu na tel.

Ing.František Daněk, tel. +420 777263080

Cena kurzu:

je stanovena individuálně po dohodě, na základě potřeb firmy a není závislá na počtu posluchačů