Školení BOZP, PO

Komu je kurz určen?

1. majitelům a manažerům firem
2. zaměstnancům

Co Vám kurz přinese?

Seznámíte se s požadavky relevantní legislativy ve vztahu k BOZP. Naučíte se implementovat požadavky zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s BOZP do činností firmy a předcházet tak rizikům vyplývajícím z činností firmy.

Obsah kurzu

1. Školení managementu

  • Požadavky na zajišťování BOZP z hlediska platné legislativy
    • Zákoník práce - povinnosti zaměstnavatele, požadavky na pracoviště, hodnocení rizik, kategorizace prací, ochranné pracovní pomůcky, práce mladistvých, zákaz kouření a užívání jiných omamných látek na pracovišti a další související požadavky
  • Dokumentace BOZP

2. Školení zaměstnanců

  • Požadavky na realizaci BOZP z hlediska platné legislativy
    • Zákoník práce - povinnosti zaměstnanců, ochranné pracovní pomůcky, zacházení s vyhrazenými zařízeními, zacházení s ručním nářadím, práce na strojích, práce mladistvých, zákaz kouření a užívání jiných omamných látek na pracovišti a další související požadavky

Doba trvání kurzu:

Jednodenní kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin

Metody výuky:

Přednášky, případové studie a týmová práce

Forma ukončení:

Osvědčení o absolvování kurzu

Místo konání kurzu:

Pro lepší pochopení aplikujeme zásady normy přímo ve vaší firmě

Bližší informace o kurzu na tel.

Hana Pinkavová, tel. +420 777281032

Cena kurzu:

je stanovena individuálně po dohodě, na základě potřeb firmy a není závislá na počtu posluchačů