Metoda 5S - Základní předpoklady pro zlepšování

Využívání metodiky 5S je základním předpokladem k prokázaní udržování systému základního pořádku ve firmě jako předpokladu pro zlepšování v oblasti automobilového průmyslu.

Komu je kurz určen?

Pracovníkům zabývající se vývojem produktu, pracovníkům zabývající se vývojem procesu - technologům a všem pracovníkům, kteří mají zodpovědnost za průběh předvýrobního a výrobního procesu. Všem zaměstnancům, kteří vykonávají činnosti a mohou těmito činnostmi způsobit zranění sobě nebo spoluzaměstnanci a nebo ovlivní kvalitu produktu.

Co Vám kurz přinese?

Seznámení s postupem 5S ( Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke ), praktické provedení 5S.

Obsah kurzu

  • Požadavky na proces 5S
  • Požadavky v jednotlivých krocích 5S
  • Vliv 5S na zaměstnance, okolí, zařízení, pracovní výkon a kvalitu
  • Standardizace postupů dodržování pořádku

Doba trvání kurzu:

Jednodenní kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin

Metody výuky:

Přednášky, týmová práce, monitorování a praktické ukázky 5S.

Forma ukončení:

Vydání osvědčení o absolvování kurzu.

Místo konání kurzu:

Pro lepší pochopení aplikujeme 5S přímo ve vaší firmě.

Bližší informace o kurzu na tel.

Hana Pinkavová, tel. +420 777281032

Cena kurzu:

je stanovena individuálně po dohodě, na základě potřeb firmy a není závislá na počtu posluchačů