Audit procesu - interní nebo zákaznický auditor

Zákazníci v celém dodavatelském řetězci automobilového průmyslu požadují prokazování hodnocení výrobního procesu.

Komu je kurz určen?

Budoucím interním auditorům a všem, kteří chtějí zvládnout metody a postupy provádění auditu procesu odpovídající příručce VDA 6.3 tak, aby absolventi byli schopni provádět audit procesu ve vlastní firmě nebo zhodnotit procesy u dodavatelů. Posluchači před zahájením kurzu musí zvládat metodiku auditování podle normy ISO 19011:2002.

Co Vám kurz přinese?

Obsah kurzu vychází z příručky VDA 6.3. Osvojíte si dovednosti jak audit provádět a jak vyhodnocovat výsledky auditu. Seznámíte se s psychologií auditu, včetně komunikačních dovedností.

Obsah kurzu

  • Základní pojmy, vývoj zabezpečování kvality, systém managementu kvality v automobilovém průmyslu, management procesů
  • Principy auditu procesu - úvod do problematiky, definice, pojmy, specifika auditu procesu, průběh auditu, vyhodnocování auditu/hodnocení kvalitativní způsobilosti, nápravná/preventivní opatření a ověřování účinnosti.
  • Katalog otázek dle VDA 6.3, Část A - proces vzniku výrobku - Část B - Sériová výroba.
  • Taktika a technika prověřování, psychologie auditu, styl jednání s lidmi/osobnost auditora, komunikační dovednosti.
  • Praktické provedení auditu

Doba trvání kurzu:

Dvoudenní kurz v rozsahu 16 hodin.

Metody výuky:

Přednášky, týmová práce a praktické provedení auditu aplikované konkrétně na procesy vaší firmy.

Forma ukončení:

Po absolvování a úspěšném napsání závěrečného testu obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

Místo konání kurzu:

Pro lepší pochopení aplikujeme metodiku VDA 6.3 přímo ve vaší firmě.

Bližší informace o kurzu na tel.

Hana Pinkavová, tel.: +420 777281032

Cena kurzu:

je stanovena individuálně po dohodě, na základě potřeb firmy a není závislá na počtu posluchačů