MSA - Analýza systému měření

Komu je kurz určen?

Všem, kteří již mají základní znalosti statistických metod ( viz. Kurz č. 14 ), metrologům, technologům, manažerům kvality a inženýrům kvality.

Co Vám kurz přinese?

Kurz se zabývá analýzou systému měření za účelem posouzení kvality systému měření na základě požadavků zákazníků.

Obsah kurzu

Posluchači se seznámí s pojmy Stabilita, Strannost, Přesnost, Linearita, GRR nebo Gage R&R - opakovatelnost a reprodukovatelnost, Variabilita mezi měřenými díly a jejich využití v praxi.

Doba trvání kurzu:

Jednodenní kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin.

Metody výuky:

Přednášky, případové studie a týmová práce na praktických příkladech.

Forma ukončení:

Osvědčení o absolvování kurzu.

Místo konání kurzu:

Pro lepší pochopení aplikujeme metodiku MSA přímo ve vaší firmě

Bližší informace o kurzu na tel.

Hana Pinkavová, tel.: +420 777281032

Cena kurzu:

je stanovena individuálně po dohodě, na základě potřeb firmy a není závislá na počtu posluchačů