Systém managementu kvality ISO/TS 16949 : 2009

Komu je kurz určen?

Všem manažerům, řídícím pracovníkům, interním auditorům, technikům a kvalitářům ve firmách, které jsou (nebo chtějí být) součástí dodavatelského řetězce v automobilovém průmyslu.

Co Vám kurz přinese?

Seznámíte se s aktuálními požadavky technické specifikace a souvisejících předpisů ISO/TS 16949:2009.

Obsah kurzu

  • Požadavky normy ISO/TS 16949:2009 v návaznosti na ISO 9001:2008 a jejich implementace do procesů firmy
  • Požadavky zákazníků na využívání nástrojů kvality
  • Procesní přístup

Doba trvání kurzu:

Jednodenní kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin nebo dle dohody na základě počátečních znalostí účastníků kurzu.

Metody výuky:

Výklad, příklady z praxe, společná řešení příkladů a diskuse.

Forma ukončení:

Po absolvování testu vydání osvědčení o absolvování kurzu

Místo konání kurzu:

Pro lepší pochopení aplikujeme metodiku přímo ve vaší firmě

Bližší informace o kurzu na tel.

Ing. František Daněk, tel.: +420 777263080

Cena kurzu:

je stanovena individuálně po dohodě, na základě potřeb firmy a není závislá na počtu posluchačů