Interní auditor ISO/TS 16949:2009 - doškolení nebo periodické školení

Komu je kurz určen?

Interním auditorům ISO/TS 16949:2009, kteří se chtějí zdokonalit a získat další informace a zkušenosti a nebo doplnit informaci právě o provedených změnách.

Co Vám kurz přinese?

Seznámíte se s posledním stavem norem a předpisů, které souvisejí s interními audity v automobilovém průmyslu a novými poznatky a zkušenostmi z provádění auditů.

Obsah kurzu

  • procesní přístup
  • nově doplněné požadavky normy ISO 9001:2008
  • nově doplněné požadavky ISO/TS 16949:2009
  • pokyny pro certifikaci pro automobilový průmysl podle ISO/TS 16949:2009
  • ISO 19011 : 2002 provádění auditu, neustálé zlepšování, přidaná hodnota auditu, řízení programu auditu

Doba trvání kurzu:

Jednodenní kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin.

Metody výuky:

Výklad, společná cvičení a provedení auditu aplikované konkrétně na procesy vaší firmy.

Forma ukončení:

Po absolvování testu obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

Místo konání kurzu:

Pro lepší pochopení aplikujeme zásady normy přímo ve vaší firmě.

Bližší informace o kurzu na tel.

Ing.František Daněk, tel. +420 777263080

Cena kurzu:

je stanovena individuálně po dohodě, na základě potřeb firmy a není závislá na počtu posluchačů