APQP (plánování kvality v automobilovém průmyslu)

Využívání metodiky APQP je základním předpokladem k prokázaní shody produktu s požadavkem zákazníka v oblasti automobilového průmyslu.
Pomocí projektů je možné provádět plánování kvality výrobku, schvalování dílů do výroby, vývoj nových výrobků, zavádění nových technologií i řízení zakázek.

Komu je kurz určen?

Všem manažerům projektových týmů, manažerům a inženýrům kvality, technologům, konstruktérům, vývojovým pracovníkům a interním auditorům.

Co Vám kurz přinese?

Získáte znalosti jak plánovat kvalitu v průběhu projektu, metodikou APQP

Obsah kurzu

  • Způsob tvorby harmonogramu projektu a plánování kvality projektu
  • Způsob vyhodnocení projektu
  • Implementace kvalitativních požadavků do projektu
  • Efektivní řízení práce na projektu
  • Tvorba kvalitního projektového týmu

Doba trvání kurzu:

Jednodenní kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin

Metody výuky:

Přednášky, týmová práce, monitorování a praktické provedení APQP.

Forma ukončení:

Po absolvování testu vydání osvědčení o absolvování kurzu

Místo konání kurzu:

Pro lepší pochopení aplikujeme metodiku APQP přímo ve vaší firmě.

Bližší informace o kurzu na tel.

Hana Pinkavová, tel.: +420 777281032

Cena kurzu:

je stanovena individuálně po dohodě, na základě potřeb firmy a není závislá na počtu posluchačů