PPAP - Proces schvalování dílů do sériové výroby

Využívání metodiky PPAP je základním předpokladem k prokázaní shody produktu s požadavkem zákazníka v oblasti automobilového průmyslu.

Komu je kurz určen?

Pracovníkům zabývající se vývojem produktu, pracovníkům zabývající se vývojem procesu - technologům, zákaznickým kvalitářům a všem pracovníkům, kteří mají zodpovědnost za předložení produktu zákazníkovi podle jeho požadavků na kvalitu předkládaného produktu ve fázi řízení projektu a s tím spojenou odpovědnost za úspěšné ukončení projektu a pracovníkům útvaru kvality.

Co Vám kurz přinese?

Seznámení s postupem PPAP (Production Part Approval Process), praktické provedení PPAP, osvojení manažerských dovedností při řízení projektu a jeho prosazování u zákazníka pomocí PPAP.

Obsah kurzu

  • Požadavky na proces PPAP
  • Požadavky na oznamování a předkládání zákazníkov
  • Předkládání zákazníkovi - úrovně prokazování
  • Stav předložení dílu
  • Uchování záznamů

Doba trvání kurzu:

Jednodenní kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin

Metody výuky:

Přednášky, týmová práce, monitorování a praktické předvedení PPAP.

Forma ukončení:

Vydání osvědčení o absolvování kurzu.

Místo konání kurzu:

Pro lepší pochopení aplikujeme PPAP přímo ve vaší firmě.

Bližší informace o kurzu na tel.

Ing.František Daněk, tel. +420 777263080

Cena kurzu:

je stanovena individuálně po dohodě, na základě potřeb firmy a není závislá na počtu posluchačů