Interní auditor ISO/TS 16949:2009

Komu je kurz určen?

Pracovníkům managementu kvality a interním systémovým auditorům v automobilovém průmyslu.

Co Vám kurz přinese?

Seznámení se s požadavky na provádění auditu v automobilovém průmyslu, s metodami a postupy pro hodnocení míry splnění požadavků ISO/TS 16949:2009.

Obsah kurzu

  • Požadavky ISO/TS 16949:2009 navazující na ISO 9001:2008.
  • Procesně orientované provádění auditu podle IATF.
  • Příprava auditu, provádění auditu, vyhodnocení a zpracování zprávy z auditu
  • Praktické provedení auditu.

Doba trvání kurzu:

Dvoudenní kurz v rozsahu 16 vyučovacích hodin.

Metody výuky:

Přednášky, týmová práce a praktické provedení auditu

Forma ukončení:

Po absolvování testu obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

Místo konání kurzu:

Pro lepší pochopení aplikujeme zásady normy přímo ve vaší firmě.

Bližší informace o kurzu na tel.

Ing.František Daněk, tel. +420 777263080

Cena kurzu:

je stanovena individuálně po dohodě, na základě potřeb firmy a není závislá na počtu posluchačů