Základy statistických metod

Komu je kurz určen?

Všem pracovníkům z oblasti řízení kvality, manažerům kvality, interním auditorům, manažerům výroby, technikům kvality, technologům, konstruktérům, metrologům, vývojovým pracovníkům. Těm, kteří se zabývají zpracováním a vyhodnocováním údajů napozorovaných ve výrobních procesech, ve zkušebnách i v laboratořích.

Co Vám kurz přinese?

Kurz je zaměřen na základy aplikované statistiky, hodnocení způsobilosti procesu a statistickou regulaci procesu (SPC).
Získáte základní poznatky potřebné k využívání statistických metod zaměřených na statistické řízení procesů (SPC), hodnocení ukazatelů způsobilosti a provádění statistické přejímky na základě normy ČSN ISO 2859-1.

Obsah kurzu

  • potřeba statistických metod při plánování, řízení a zlepšování kvality, požadavky na sběr a zpracování údajů a výsledků měření, výpočet a využití základních číselných charakteristik a grafické presentace údajů
  • základní typy rozdělení pravděpodobnosti spojitých a diskrétních náhodných veličin a jejich aplikace, rozdělení výběrových charakteristik, distribuční funkce a kvantily rozdělení a jejich praktické využití
  • způsobilost procesu, ukazatele způsobilosti ( Cp, Cpk, Cm, Cmk ) jejich výpočet
  • statistická regulace procesu (SPC)
  • provádění statistické přejímky podle normy ČSN ISO 2859-1
  • praktické příklady

Doba trvání kurzu:

Jednodenní kurz v rozsahu 8 hodin.

Metody výuky:

Výuka je prováděna s ohledem na počáteční znalosti účastníků formou přednášek, příkladů a řešení praktických problémů, překládaných i účastníky kurzu.

Forma ukončení:

Po absolvování a úspěšném napsání závěrečného testu obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

Místo konání kurzu:

Pro lepší pochopení aplikujeme statistické metody přímo ve vaší firmě.

Bližší informace o kurzu na tel.

Ing.František Daněk, tel. +420 777263080

Cena kurzu:

je stanovena individuálně po dohodě, na základě potřeb firmy a není závislá na počtu posluchačů