Technická analýza rizik - FMEA

Zákazníci v celém dodavatelském řetězci automobilového průmyslu požadují prokazování hodnocení, analýzu a zlepšování při přípravě a realizaci výrobního procesu.

Komu je kurz určen?

Pracovníkům zabývající se vývojem produktu a/nebo vývojem procesu - technologům a všem pracovníkům, kteří mají zodpovědnost za provedení analýzy FMEA ve fázi řízení projektu a s tím spojenou odpovědnost za úspěšné ukončení projektu, pracovníkům zodpovědných za kvalitu a interním auditorům.

Co Vám kurz přinese?

Seznámení s metodou FMEA, prakticky provedenou FMEA, osvojení moderátorských přístupů při řízení FMEA týmu, osvojení manažerských dovedností při řízení projektu a jeho řízení rizik pomocí FMEA. Analýza je také aplikovatelná při hodnocení rizik pro životní prostředí při zavádění EMS.

Obsah kurzu

  • Aktuální metodika FMEA
  • Požadavky zákazníků ve FMEA, kdy se FMEA musí realizovat
  • DFMEA, PFMEA
  • Zásady moderování týmu
  • Praktické provedení FMEA
  • Vedení záznamů z provedené FMEA v organizaci

Doba trvání kurzu:

Dvoudenní kurz v rozsahu 16 vyučovacích hodin

Metody výuky:

Přednášky, týmová práce, monitorování a praktické provedení FMEA.

Forma ukončení:

Po absolvování testu vydání osvědčení o absolvování kurzu.

Místo konání kurzu:

Pro lepší pochopení aplikujeme metodiku FMEA přímo ve vaší firmě na váš konkrétní případ.

Bližší informace o kurzu na tel.

Ing.František Daněk, tel. +420 777263080

Cena kurzu:

je stanovena individuálně po dohodě, na základě potřeb firmy a není závislá na počtu posluchačů