Zavedení systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2009
Při zavádění systému řízení kvality postupujeme tak, že specifikujeme procesy firmy a existující výrobní dokumentaci začleníme do těchto procesů, aby nedocházelo ke zbytečnému nárůstu dokumentace.

Vycházíme ze stávajících činností firmy


Co vám systém řízení kvality přinese?

  • poskytování služeb i nejnáročnějším zákazníkům a možnost získání nových zákazníků s ohledem na zvyšování jejich spokojenosti
  • optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspora surovin, energie a dalších zdrojů
  • možnost účastnit se výběrových řízení velkých zakázek především ve státní správě
  • efektivně nastavenými procesy navyšovat tržby, zisk
  • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů