Interní auditor kvality - doškolení nebo periodické školení

Komu je kurz určen?

Všem, kteří si chtějí teoreticky i prakticky prohloubit znalosti z požadavků a nebo doplnit informaci právě o provedených změnách níže uvedených norem a komplexní metodikou provádění interních auditů. Stávajícím interním auditorům systému managementu kvality podle normy ISO 9001:2008 v návaznosti na ISO 19011:2002.

Co Vám kurz přinese?

Seznámení s požadavky normy ISO 9001:2008 na systém managementu kvality a požadavky normy ISO 19011:2002 a připravované revize. Naučíte se plánovat, připravovat, provádět a vyhodnocovat interní audit, dle požadavků normy ISO 19011:2002 tak, aby byl účinnou pomocí pro vlastníky auditovaných procesů firmy, včetně vrcholového managementu.

Obsah kurzu

  • Požadavky na systém managementu kvality dle normy ISO 9001:2008 a jeho prověřování dle normy ISO 19011:2002
  • Změny požadované normou, řízení programu auditů, příprava auditu a check-listu pro audit, provedení auditu, zpracování zprávy z auditu, dokumentace auditu
  • Praktické zkušenosti
  • Praktické zkušenosti z auditu, diskuse

Doba trvání kurzu:

Jednodenní kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin.

Metody výuky:

Přednášky, týmová práce a praktické provedení auditu aplikované konkrétně na procesy vaší firmy

Forma ukončení:

Po absolvování testu obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

Místo konání kurzu:

Pro lepší pochopení aplikujeme zásady normy přímo ve vaší firmě.

Bližší informace o kurzu na tel.

Hana Pinkavová, tel. +420 777281032

Cena kurzu:

je stanovena individuálně po dohodě, na základě potřeb firmy a není závislá na počtu posluchačů