Systém managementu kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009

Komu je kurz určen?

Manažerům kvality, inženýrům kvality a vlastníkům procesů

Co Vám kurz přinese?

Seznámení se základy systému managementu kvality odpovídající normě ČSN EN ISO 9001:2009 a s metodikou aplikací základních nástrojů kvality.

Obsah kurzu

  • Právní požadavky ve vztahu ke kvalitě v návaznosti na procesy firmy
  • Kvalita, význam a pojetí kvality, základní pojmy, řízení kvality
  • Systémy managementu kvality, normy řady ISO 9000 a jejich aplikace do firemních procesů
  • Procesní přístup
  • Metodika zlepšování, cyklus PDCA
  • 7 jednoduchých nástrojů pro zlepšování kvality

Doba trvání kurzu:

Jednodenní kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin, nebo podle dohody na základě počátečních znalosti účastníků kurzu.

Metody výuky:

Přednášky, případové studie a týmová práce

Forma ukončení:

Osvědčení o absolvování kurzu

Místo konání kurzu:

Pro lepší pochopení aplikujeme zásady normy přímo ve vaší firmě

Bližší informace o kurzu na tel.

Hana Pinkavová, tel. +420 777281032

Cena kurzu:

je stanovena individuálně po dohodě, na základě potřeb firmy a není závislá na počtu posluchačů