Zavedení systému řízení životního prostředí ČSN EN ISO 14001:2005, (ekologie, environment)
Při aplikaci ČSN EN ISO 14001 : 2005 se vychází z analýzy rizik a jejich minimalizace v oblasti životního prostředí.

Při zavádění systému řízení kvality postupujeme tak, že specifikujeme procesy firmy a existující dokumentaci ve vztahu k životnímu prostředí začleníme do těchto procesů, aby nedocházelo ke zbytečnému nárůstu dokumentace.

Vycházíme ze stávajících činností firmy


Co vám systém řízení životního prostředí podle ISO 14001 přinese?

  • prokázání systematického omezování rizik, resp. nebezpečí, která ohrožují životní prostředí
  • omezení výskytu ekologických havárií a nehod
  • minimalizace nákladů spojených s řešením ekologických havárií a nehod
  • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se ochrany životního prostředí