Interní auditor EMS

Komu je kurz určen?

Budoucím interním auditorům a pracovníkům firem, které zavádějí nebo mají zavedený systém environmentálního managementu - systém řízení životního prostředí.

Co Vám kurz přinese?

Seznámíte se s požadavky normy ČSN EN ISO 14 001: 2005 na systém environmentálního managementu. Naučíte se plánovat, připravovat, provádět a vyhodnocovat interní audit v návaznosti na firemní procesy a legislativní požadavky v oblasti životního prostředí.

Obsah kurzu

 • Požadavky na životní prostředí z hlediska platné legislativy
 • Požadavky na systém environmentálního managementu na základě normy ČSN EN ISO 14 001:2005.
 • Příprava auditu, provádění auditu, vyhodnocení a zpracování zprávy z auditu
 • Dokumentace interního auditu
 • Praktické provedení auditu
 • Legislativa
  • základní právní požadavky týkající se životního prostředí všeobecně
  • základní právní požadavky v oblasti nakládání s odpady
  • základní právní požadavky v oblasti nakládání s vodami
  • základní právní požadavky v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
  • základní právní požadavky v oblasti ochrany ovzduší
  • základní právní požadavky v oblasti zatěžování hlukem, vibracemi a zářením

Doba trvání kurzu:

Dvoudenní kurz v rozsahu 16 vyučovacích hodin.

Metody výuky:

Přednášky, týmová práce a praktické provedení auditu EMS.

Forma ukončení:

Po absolvování testu obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

Místo konání kurzu:

Pro lepší pochopení aplikujeme zásady normy přímo ve vaší firmě.

Bližší informace o kurzu na tel.

Hana Pinkavová, tel.: +420 777281032

Cena kurzu:

je stanovena individuálně po dohodě, na základě potřeb firmy a není závislá na počtu posluchačů