Systém managementu BOZP - ČSN OHSAS 18001 : 2008

Komu je kurz určen?

Všem manažerům, představitelům BOZP a vlastníkům procesů, budoucím interním auditorům BOZP a pracovníkům firem, které zavádějí nebo mají zavedený systém managementu BOZP.

Co Vám kurz přinese?

Seznámíte se s požadavky normy ČSN 18 001: 2008. Naučíte se implementovat požadavky normy do firemních procesů v návaznosti na legislativní požadavky v oblasti BOZP.

Obsah kurzu

  • Požadavky na zajišťování BOZP z hlediska platné legislativy
  • Požadavky na systém managementu BOZP na základě normy ČSN 18 001:2008.
  • Dokumentace systém managementu BOZP
  • Legislativa
    • základní právní požadavky týkající se BOZP všeobecně
    • základní právní požadavky v oblasti BOZP

Doba trvání kurzu:

Jednodenní kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin

Metody výuky:

Přednášky, případové studie a týmová práce

Forma ukončení:

Osvědčení o absolvování kurzu

Místo konání kurzu:

Pro lepší pochopení aplikujeme zásady normy přímo ve vaší firmě

Bližší informace o kurzu na tel.

Hana Pinkavová, tel. +420 777281032

Cena kurzu:

je stanovena individuálně po dohodě, na základě potřeb firmy a není závislá na počtu posluchačů