Úvod

Naše poradenská firma Q-FD vznikla v roce 2002 na základě našeho rozhodnutí, dělat to, co umíme nejlépe:

 • Poskytovat svým zákazníkům veškeré služby na vysoké odborné úrovni v oblasti integrovaných systémů managementu
  • kvality
  • životního prostředí
  • bezpečnosti práce a ochrany zdraví
 • Zajišťovat svým zákazníkům činnosti související s plněním legislativních požadavků v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí

Našemu rozhodnutí předcházela praxe ve firmách z oblasti automobilového průmyslu a mimo něj.

Naše práce je založená na dlouholetých praktických zkušenostech ve výrobních firmách a firmách zajišťujících služby v různých oblastech včetně automobilového průmyslu.


Dlouhodobě spolupracujeme i s certifikačními orgány jako certifikační auditoři.


Spolupracujeme s ČVUT fakultou strojní při odborném vedení diplomantů při zpracování diplomových prací. Naše spolupráce přináší velmi dobré výsledky, ocenění diplomové práce.


Náš cíl je účinná pomoc při zajišťování:

 • Plnění požadavků zákazníků v automobilovém průmyslu i mimo něj
 • Plnění požadavků příslušné legislativy
 • Dlouhodobé prosperity našich zákazníků na základě implementace a pochopení relevantních nástrojů kvality do procesů firmy

Naše silné stránky

 • individuální přístup k zákazníkům na základě výsledků provedených analýz
 • profesionalita zajišťovaná neustálým sebevzděláváním
 • flexibilita ve vztahu k potřebám zákazníků
 • vysoká kvalita poskytovaných služeb na základě nejnovějších poznatků
 • komplexní služby pro zákazníka zahrnující všechny oblasti systému managementu